Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2023-09-25 20:06 Puslapis atnaujintas: Korupcijos prevencija
2. 2023-09-25 15:42 Naujiena atnaujinta: Vieno darbo paroda
3. 2023-09-24 23:05 Dokumentas atnaujintas: 2023 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas
4. 2023-09-24 23:03 Puslapis atnaujintas: Mėnesio veiklos planas
5. 2023-09-24 23:01 Naujiena atnaujinta: Vieno darbo paroda
6. 2023-09-24 23:00 Naujiena atnaujinta: Vieno darbo paroda
7. 2023-09-24 23:00 Naujiena atnaujinta: Vieno darbo paroda
8. 2023-09-24 22:58 Naujiena sukurta: Vieno darbo paroda
9. 2023-09-24 22:54 Naujiena sukurta: Vieno darbo paroda
10. 2023-09-20 19:59 Dokumentas atnaujintas: Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
11. 2023-09-19 23:03 Dokumentas atnaujintas: Visagino „Verdenės“ gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
12. 2023-09-19 22:56 Dokumentas sukurtas: 2023 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas
13. 2023-09-19 22:52 Puslapis atnaujintas: Mėnesio veiklos planas
14. 2023-09-19 22:50 Naujiena sukurta: Reikalingas specialusis pedagogas
15. 2023-09-19 22:42 Naujiena sukurta: Baigėsi penktasis tradicinį šokį puoselėjančių Lietuvos mokyklų konkursas „Visa mokykla šoka
16. 2023-09-11 20:00 Naujiena sukurta: Darbinis „MILbox“ projekto partnerių susitikimas Helsinkyje
17. 2023-09-11 19:24 Dokumentas atnaujintas: Visagino „Verdenės“ gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022 m.
18. 2023-09-11 19:23 Dokumentas atnaujintas: Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2022 m.
19. 2023-09-11 19:21 Dokumentas atnaujintas: Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2021 m.
20. 2023-09-11 19:20 Dokumentas atnaujintas: Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2019 m.
21. 2023-09-11 19:19 Dokumentas išstrintas: 2016 m. Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaita
22. 2023-09-11 19:08 Dokumentas sukurtas: VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS 2019 m.
23. 2023-09-11 19:05 Dokumentas išstrintas: Gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių panaikinimo (2017-07-13 Nr. V-88)
24. 2023-09-11 19:05 Dokumentas išstrintas: 2013 m. Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaita
25. 2023-09-11 19:05 Dokumentas išstrintas: Skelbimai apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją, sudarytą pirkimo sutartį 2014 m.
26. 2023-09-11 19:05 Dokumentas išstrintas: 2014 m. Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaita
27. 2023-09-11 19:05 Dokumentas išstrintas: Skelbimas apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją, sudarytą pirkimo sutartį 2015 m.
28. 2023-09-11 19:05 Dokumentas išstrintas: 2015 m. Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaita
29. 2023-09-11 19:05 Dokumentas išstrintas: Skelbimas apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją, sudarytą pirkimo sutartį 2016 m.
30. 2023-09-11 19:05 Dokumentas išstrintas: Apklausos būdu vykdomo supaprastinto mažos vertės maisto produktų pirkimo sąlygos (2013 m.)
31. 2023-09-11 19:05 Dokumentas išstrintas: Skelbimas apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją, sudarytą pirkimo sutartį 2017 m.
32. 2023-09-11 19:03 Dokumentas atnaujintas: Visagino „Verdenės“ gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2021 m.
33. 2023-09-11 19:02 Puslapis atnaujintas: Viešieji pirkimai
34. 2023-09-11 18:58 Dokumentas sukurtas: VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS, KOMISIJOS ORGANIZATORIAI BEI INICIATORIAI
35. 2023-09-11 18:54 Puslapis atnaujintas: Viešieji pirkimai
36. 2023-09-11 18:41 Naujiena atnaujinta: Reikalingas įtaukiojo ugdymo koordinatorius
37. 2023-09-04 15:18 Puslapis atnaujintas: Mokinių pavėžėjimas
38. 2023-09-04 15:15 Puslapis atnaujintas: Mokyklinio autobuso “IVECO 50C15, valstybinis Nr. JZU 197 kursavimo tvarkaraštis nuo 2021-12-08
39. 2023-09-04 15:15 Puslapis atnaujintas: Mokyklinio autobuso VW CRAFTER, valstybinis Nr. JHC 646 kursavimo tvarkaraštis nuo 2021-12-08
40. 2023-09-04 15:15 Puslapis atnaujintas: Mokyklinio autobuso VW CRAFTER, valstybinis Nr. MBN 855 kursavimo tvarkaraštis nuo 2021-12-08
41. 2023-09-04 15:15 Puslapis atnaujintas: Mokinių pavėžėjimas
42. 2023-08-31 20:49 Naujiena sukurta: Sveikinimas
43. 2023-08-30 23:19 Naujiena sukurta: INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO 2023 M. RUGSĖJO 1-Ą DIENĄ
44. 2023-08-28 07:54 Naujiena sukurta: Informacija apie vadovėlių išdavimą 2023–2024 m. m.
45. 2023-08-28 07:48 Naujiena atnaujinta: Pateikta 2023 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
46. 2023-08-28 07:44 Dokumentas sukurtas: 2023 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
47. 2023-08-28 07:41 Naujiena išstrinta: Pateikta 2023 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
48. 2023-08-28 07:41 Naujiena sukurta: Pateikta 2023 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
49. 2023-08-28 07:41 Naujiena sukurta: Pateikta 2023 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
50. 2023-08-25 20:20 Naujiena sukurta: Kviečiame į Mokslo ir žinių šventę

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35