TŪM įgyvendinimo darbo grupės (STEAM, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas)

STEAM ugdymo darbo grupės sudėtis (veiklos pagal TŪM programą) 2023–2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos grupėje

1.

Valė Kazlionkaitė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Koordinatorė

2.

Auksė Baušytė Chemijos, fizikos  mokytoja Narė
3. Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė Pradinio ugdymo mokytoja Narė
4. Jolanta Sadauskienė Biologijos mokytoja Narė
5. Danguolė Savičienė Pradinio ugdymo mokytoja Narė
6.  Dovilė Nikitina Dailės mokytoja Narė

Įtraukiojo ugdymo darbo grupė (veiklos pagal TŪM programą) 2023–2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos grupėje

1.

Vilma Balčiūnienė Logopedė Koordinatorė

2.

Rimvyda Ardamakovaitė Specialioji pedagogė Narė

3.

Gintarė Guiskienė Specialioji pedagogė Narė
4. Jūratė Jankevičienė Pradinio ugdymo mokytoja Narė
5. Jelena Kurganskaja Mokytoja Narė
6.

 

Diana Naglinskienė 

Tikybos mokytoja Narė

Kultūrinio ugdymo darbo grupė (veiklos pagal TŪM programą) 2023–2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos grupėje

1.

Aldona Mikštienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Koordinatorė

2.

Aušra Gigelevičienė Lietuvių kalbos mokytoja Narė

3.

Daiva Maldžiuvienė Pradinio ugdymo mokytoja Narė
4.

 Vaiva Radzevičienė

Lietuvių kalbos mokytoja Narė
5. Valentinas Radzevičius Istorijos mokytojas Narys
6. Jolanta Žemaitienė Lietuvių kalbos mokytoja Narė

 

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35