Ugdymo plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros darbo grupė

Ugdymo plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros darbo grupės sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos grupėje

1.

Olga Černis Direktorė

Pirmininkė

2.

Valė Kazlionkaitė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Narė

3.

Aldona Mikštienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Narė

4.

Diana Naglinskienė Tikybos vyresnioji mokytoja

Narė

5. Danguolė Savičienė Pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Narė
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35