Ugdymo turinio atnaujinimo, įgyvendinimo ir veiklų koordinavimo darbo grupė

Ugdymo turinio atnaujinimo, įgyvendinimo ir veiklų koordinavimo darbo grupės sudėtis 2022-2024 m. 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos grupėje

1.

Olga Černis Direktorė

Vadovė

2.

Valė Kazlionkaitė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pagrindinio ugdymo programos ugdymo turinio atnaujinimo diegimo koordinatorė

3.

Aldona Mikštienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pradinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo turinio atnaujinimo diegimo koordinatorė

4.

Vilma Balčiūnienė Atsakinga už atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų poreikių turintiems mokiniams diegimą Darbo grupės narė
5. Auksė Baušytė Atsakinga už atnaujintų chemijos ir fizikos bendrųjų programų diegimą Darbo grupės narė
6. Jelena Čugunova Atsakinga už atnaujintų užsienio (antrosios) rusų kalbos bendrųjų programų diegimą Darbo grupės narė
7. Jolita Dervinienė Atsakinga už atnaujintų technologijų bendrųjų programų diegimą Darbo grupės narė
8. Aušra Gigelevičienė Atsakinga už atnaujintų lietuvių kalbos ir literatūros bendrųjų programų diegimą Darbo grupės narė
9. Jelizoveta Mackevičienė Atsakinga už atnaujintų matematikos bendrųjų programų diegimą Darbo grupės narė
10. Aleksej Miačin Atsakingas už atnaujintų fizinio ugdymo bendrųjų programų diegimą Darbo grupės narys
11. Dovilė Nikitina Atsakinga už atnaujintų dailės bendrųjų programų diegimą Darbo grupės narė
12. Aldona Petrauskienė Atsakinga už atnaujintų anglų kalbos bendrųjų programų diegimą Darbo grupės narė
13. Valentinas Radzevičius Atsakingas už atnaujintų istorijos ir pilietiškumo ugdymo bendrųjų programų diegimą Darbo grupės narys
14. Jolanta Sadauskienė Atsakinga už atnaujintų biologijos bendrųjų programų diegimą Darbo grupės narė
15. Danguolė Savičienė Atsakinga už atnaujintų pradinio ugdymo bendrųjų programų diegimą Darbo grupės narė
16. Aurelija Šinkūnienė Atsakinga už atnaujintų muzikos ir etikos bendrųjų programų diegimą Darbo grupės narė
17. Saulius Valiūnas

Atsakingas už atnaujintų geografijos bendrųjų programų diegimą

Darbo grupės narys
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35