Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Valė Kazlionkaitė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė

2.

Laura Viskačkaitė

Socialinė pedagogė

Sekretorė

3.

Daiva Šarkienė

Psichologė

Narė

4.

Gintarė Guiskienė Specialioji pedagogė Narė

5.

Vilma Balčiūnienė

Logopedė

Narė

6.

Aldona Mikštienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Narė

7.

Inga Bilinskienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Narė

8.

Rimvyda Ardamakovaitė

Specialioji pedagogė

Narė

Vaiko gerovės komisijos funkcijos

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35