Mokinių taryba

Mokinių tarybos sudėtis 2023–2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Atstovaujama klasė

Pareigos

1.

Gabrielė Bartkutė

IIIa kl.

Pirmininkė

2.

Ernest Lobkov

IIIb kl.

Pavaduotojas

3. Tėja Tamkevičiūtė

1a kl.

Narė

4. Marija Čičovaitė

1b kl.

Narė

5. Arminas Švaikovskis

2a kl.

Narys

6. Tadas Žilėnas

2b kl.

Narys

7. Deividas Rutkauskas

3a kl.

Narys

8. Daniela Tirilytė

3b kl.

Narė

9. Beatričė Krasauskaitė

4a kl.

Narė

10. Dominykas Mačiulis

4b kl.

Narys

11. Saulė Stankevič

5a kl.

Narė

12. Melita Kulytė

5b kl.

Narė

13. Melita Plisko

6a kl.

Narė

14. Dominykas Vilkelionok

6b kl.

Narys

15 Marekas Libako

7a kl.

Narys

16. Smiltė Vilčinskaitė

7b kl.

Narė

17. Darija Černiavskaja 8a kl.

Narė

18. Nikita Stacevič 8b kl.

Narys

19. Vladas Vasiliauskas Ia kl.

Narys

20. Ksenija Šliapkova Ib kl.

Narė

21. Darina Gluchova II kl.

Narė

22, Martynas Abaravičius IV kl. Narys

Mokinių tarybos funkcijos

 • Atstovauja visiems gimnazijos mokiniams, gina mokinių teises ir interesus.
 • Organizuoja atstovų į gimnazijos tarybą rinkimus.
 • Pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja mokinių renginius, laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą.
 • Inicijuoja mokinių vardu pasirašytus susitarimus su gimnazijos vadovais, kitomis savivaldos institucijomis, kitų gimnazijų, šalies mokinių savivaldos institucijomis.
 • Dalyvauja kuriant, svarstant ir priimant mokinių elgesio taisykles, prižiūri, kaip jų laikomasi.
 • Teikia gimnazijos direktoriui pasiūlymus dėl ugdymo veiklų ir edukacinių aplinkų tobulinimo.
 • Vykdo kitas mokinių tarybos nuostatuose nustatytas funkcijas.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35