Mokinių taryba

Mokinių tarybos sudėtis 2022–2023 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Atstovaujama klasė

Pareigos

1.

Rusnė Narbutaitė

8a kl.

Pirmininkė

2.

Simona Vaikutytė

IV kl.

Pavaduotoja

3. Aleksandra Patutina

1a kl.

Narė

4. Beata Lavrenčiuk

1b kl.

Narė

5. Aivaras Gramuntas

2a kl.

Narė

6. Austėja Šumanaitė

2b kl.

Narė

7. Liepa  Petkelytė

3a kl.

Narė

8. Dovydas Šuminas

3b kl.

Narė

9. Austėja Chadarovičiūtė

4a kl.

Narė

10. Sofija Provalskaja

4b kl.

Narė

11. Violeta Žukauskaitė

5a kl.

Narė

12. Sofija Romančenkaitė

5b kl.

Narė

13. Livija Jatkevičiūtė

6a kl.

Narė

14. Marta Levandovska

6b kl.

Narė

15 Darija Černiavskaja

7a kl.

Narė

16. Karolina Boguševičiūtė

7b kl.

Narė

17. Tomas Čičinskas 8b kl.

Narė

18. Dangyra Savčenkaitė Ia kl.

Narė

19. Gabrielė Bartkutė IIa kl.

Narė

20. Edvinas Brazovskij IIb kl.

Narė

21. Martynas Adomaitis III kl.

Narė

Mokinių tarybos funkcijos

 • Atstovauja visiems gimnazijos mokiniams, gina mokinių teises ir interesus.
 • Organizuoja atstovų į gimnazijos tarybą rinkimus.
 • Pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja mokinių renginius, laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą.
 • Inicijuoja mokinių vardu pasirašytus susitarimus su gimnazijos vadovais, kitomis savivaldos institucijomis, kitų gimnazijų, šalies mokinių savivaldos institucijomis.
 • Dalyvauja kuriant, svarstant ir priimant mokinių elgesio taisykles, prižiūri, kaip jų laikomasi.
 • Teikia gimnazijos direktoriui pasiūlymus dėl ugdymo veiklų ir edukacinių aplinkų tobulinimo.
 • Vykdo kitas mokinių tarybos nuostatuose nustatytas funkcijas.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
1. 08.00 – 08.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35