Pasibaigė edukacinių programų testavimas

 • Paskelbė : Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
 • Paskelbta: 2022-05-09
 • Kategorija: Interreg II

PROJEKTAS
„QUALITY IMPROVEMENT AND DIVERSITY DEVELOPMENT OF SOCIAL SERVICES FOR  LITHUANIAN AND LATVIAN CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS“ /SEE ME, LLI-436

Pasibaigė edukacinių programų testavimas

Visagino „Verdenės“ gimnazijoje baigtas edukacinių programų testavimas pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo abipus sienos programos projektą „Socialinių paslaugų įvairovės plėtra bei jų kokybės gerinimas Lietuvos ir Latvijos specialiųjų poreikių vaikams“/SEE ME/LLI-436. 

Atlikus įgyvendintų veiklų analizę buvo pastebėta, kad edukacinės programos turinčius negalią vaikus skatina kurti, ugdo vaizduotę, fantaziją, kūrybiškumą, sudaro galimybes jiems patirti sėkmę bei džiuginti kitus savo darbu. Edukacinių programų autorės: V. Balčiūnienė, N. Matyskina, N. Frolova  sukūrė įvairaus pobūdžio užduočių, kurios atitiko mokinių individualius poreikius bei gebėjimus, skatino juos savarankiškai pasirinkti veiklas pagal jų nuotaiką bei aplinkybes.

Įgyvendintos edukacinės programos apima įvairias veiklos sritis.

Edukacinė programa ,,Linksmasis orkestras“ skirta ritmą, klausą ir atmintį lavinti, kūrybiškumą ugdyti. Šios sritys papildo viena kitą, paįvairina patį ugdymo procesą. Programos testavimo metu mokymo būdai bei veiklos buvo dažnai kaitaliojamos. Tai padėjo vaikams ilgiau išlaikyti dėmesį, susidomėjimą. SUP vaikams svarbu suteikti ne teorinių žinių, o ugdyti jų dvasią, plėsti muzikos ir juos supančios aplinkos grožio suvokimą. Daugumai vaikų muzikavimas yra daug patrauklesnis už dainavimą, kadangi yra susijęs su judesiu ir garsą skleidžiančiais daiktais.  Muzikuoti  galime plodami, spragsėdamai pirštais, belsdami, trepsėdami, barškindami dėžutėmis, šnarindami popierių, tauškėdami pagaliukais, pilstydami vandenį. Visi vaikai kolektyviai improvizuodami pajunta muzikavimo džiaugsmą.

Edukacinė programa ,,Kino studija“ buvo skirta įvairaus amžiaus  specialiųjų poreikių mokiniams. Programos veiklų metu buvo kuriamos istorijos, jos animuojamos ir  įgarsinamos. Buvo siekiama, kad vaikai galėtų  eksperimentuoti, išbandyti naujas veiklos formas bei pažinimo būdus, plėtoti savo kūrybines galias, įgyti naujų gebėjimų, mokytųsi komunikuoti ir bendradarbiauti. Programos metu vaikai buvo aktyvūs, noriai dalyvavo veiklose, lavino sensoriką, smulkiąją motoriką, plėtė savo akiratį. Animacijos elementams kurti buvo naudojamas plastilinas.  Tai kartu ir terapijos priemonė, o pats lipdymo procesas – minkyti, lipdyti, kurti ir perkurti – teikia daug gražių ir džiaugsmingų akimirkų bei lavina kinestetinius jutimus.

Profesinio orientavimo programa ,,Padėk man“ buvo siekiama parengti vaikus jiems prieinamai profesinei veiklai, kuri užtikrintų geresnę jų socialinę adaptaciją bei skiepytų pasitikėjimą savo jėgomis. Šios programos metu vaikai įgijo elementarių darbinės veiklos gebėjimų, buvo ugdomas darbštumas, atsakingumas, pagalba kitam, empatija. Programos įgyvendinimo procese vyravo praktiniai, vaizdiniai metodai.  Vaikai turėjo galimybę mokytis natūralioje aplinkoje.  SUP mokiniai įgijo patyrimo ir praktinių įgūdžių, kurie padės jiems ateityje savarankiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Visos edukacinės programos sudarytos, atsižvelgiant į vaiko stipriąsias  savybes, edukacinių programų autorės stengėsi parinkti ugdymo metodus, kūrė tinkamą ugdymosi aplinką, skatinančią lavėti, padedančią įsisavinti ugdymo medžiagą. Mokytojos individualizavo darbą taip, kad kiekvieno vaiko ugdymo procesas būtų efektyvus.

Įgyvendinant programas buvo taikyti šie ugdymo būdai ir metodai:

 1. Palankaus mikroklimato kūrimas (emocinis nusiteikimas padeda išlaikyti dėmesį, susidomėjimą veikla, žadina motyvaciją);
 2. Mokymo(si) medžiaga pateikiama suskaidant į smulkesnes dalis;
 3. Tie patys išmokti dalykai kartojami daug kartų, tačiau vis naujose situacijose ir taikant vis naujus metodus;
 4. Dirbant derinami grupinio ir individualaus darbo metodai;
 5. Taikomas formuojamasis vertinimas (fiksuojama mokinio padaryta nors ir minimali pažanga);
 6. Mokymas paremtas praktiniais mokymo metodais (taikomi patyriminio ugdymo metodai).

Sukurtos edukacinės programos yra orientacinės, programas galima pagilinti ar palengvinti, papildyti naujomis temomis, kurti papildomas užduotis, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir aplinkybes.

 

Dėl edukacinių programų prašome kreiptis į Iriną Morozovą, morozova.projektai@gmail.com.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Iriną Morozovą, morozova.projektai@gmail.com.
Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu  ir www.europa.eu.
Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino „Verdenės“ gimnazija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.
Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
3. 09.50 – 10.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35