Interreg II

Visagino „Verdenės“ gimnazija kartu su partneriais iš Latvijos Respublikos Kraslavos savivaldybės Dagdos seniūnija bei Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centru pradeda įgyvendinti 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Socialinių paslaugų įvairovės plėtra bei jų kokybės gerinimas Lietuvos ir Latvijos specialiųjų poreikių vaikams“ („Quality improvement and diversity development of social services for Lithuanian and Latvian children with special needs (SEE ME)“), kodas Nr. LLI-436).

Lietuvos ir Latvijos demografinės prognozės rodo, kad daugėja neįgalių vaikų, todėl svarbu, kad jie nejaustų socialinės atskirties. Veiksmingų, įvairialypių ir novatoriškų neįgalių vaikų socialinės įtraukties priemonių trūkumas, palankios šiuolaikinės socialinės infrastruktūros, kaip veiksmingos priemonės socialinėms problemoms spręsti, stoka – tokias tarpvalstybinių regionų problemas iškėlė projektas.

Projekto tikslas - gerinti socialinės švietimo infrastruktūros prieinamumą ir efektyvumą, siekiant veiksmingai įgyvendinti naujas ir patobulintas socialinės integracijos priemones pasienio Latgalos ir Utenos regionuose.

Partneriai kartu sukurs ir įgyvendins 6 mokymo programas ir 3 profesinio orientavimo programas vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, rezultatai bus pristatyti Visagino, Molėtų, Dagdos miestų šventėse. Bus suorganizuotos keturios vasaros stovyklos Latvijoje ir Lietuvoje ir 6 edukacinės ekskursijos. Nauja socialinė priemonė „Šeimos klubas“ suburs šeimas, turinčias neįgalių vaikų, padės tėvams labiau įsitraukti į vaikų gyvenimą, spręsti asmenines problemas, sudarys sąlygas bendrauti su kitomis šeimomis. Latvijos ir Lietuvos mokytojai pagerins žinias ir įgis naujų vertingų patirčių, kurios bus reikalingos organizuojant švietimo veiklą naujoje socialinėje infrastruktūroje – lauko klasėse.

Projekto pradžia – 2020 m. gegužės 01 d.

Projekto pabaiga – 2022 m. liepos 31 d.

Projekto biudžetas – 463478,29 Euro, iš jų š jų Europos regioninio plėtros fondo bendrasis finansavimas 393956,54 Euro. Visagino „Verdenės“ gimnazijos biudžetas– 221020,29 Euro.

Sėkmingas projekto įgyvendinimas labai pagerins socialinę infrastruktūrą Dagdoje, Molėtuose ir Visagine ir sudarys palankias sąlygas neįgaliems vaikams mokytis, aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, būti matomiems.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Iriną Morozovą, morozova.projektai@gmail.com.

Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu ir www.europa.eu.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino „Verdenės“ gimnazija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.

Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Projekto eiga

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35