Interreg

Tarptautinis projektas „Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje, siekiant gerinti gyvenimo kokybę/ ADD ME“

“CREATION OF THE RELAXATION-DEVELOPING ENVIRONMENT FOR SPECIAL NEEDS CHILDREN FROM LATVIA AND LITHUANIA FOR LIVE QUALITY IMPROVEMENT/ADD ME”

Visagino „Verdenės“ gimnazija kartu su partneriu Aleksandravo internatine neįgaliųjų mokykla iš Latvijos Respublikos Dagdos savivaldybės pradeda įgyvendinti Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje, siekiant gerinti gyvenimo kokybę/ ADD ME“ („Creation of the relaxation-developing environment for special needs children from Latvia and Lithuania for live quality improvement (ADD ME)“), kodas Nr. LLI-151). 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Projekto pradžia – 2017 m. balandžio 1 d.

Projekto pabaiga – 2019 m. vasario 28 d.

Projekto biudžetas – 256 995 Eur, iš jų Europos regioninio plėtros fondo bendrasis finansavimas – 218 445 Eur. Visagino „Verdenės“ gimnazijos biudžetas – 120 733,29 Euro.

Projekto tikslas – teikti pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems vaikams su negalia, gerinti jų socialinius įgūdžius ir gyvenimo kokybę.

Projekto pagrindiniai rezultatai Lietuvoje:

 1. Bus pagerinta neįgaliųjų gyvenimo kokybė: įrengtas sporto aikštynas prie gimnazijos, įrengta edukacinė klasė.
 2. Bus pagerintos švietimo ir užimtumo galimybės: sukurtos ir įgyvendinamos naujos edukacinės programos, dalyvaujama vasaros stovyklose.

Sporto aikštynu ir edukacijos klase naudosis ir kitų mokyklų, organizacijų, miestų atstovai.

Projektas yra svarbus gerinant Visagino miesto neįgaliųjų gyvenimo kokybę, padedant jiems kuo geriau socializuotis, skatinant juos užsiimti edukacine veikla bei bendraujant ir dalinantis patirtimi su kitų šalių atstovais.

Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu ir www.europa.eu.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino „Verdenės“ gimnazija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Projekto eiga

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35