Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo užsiėmimų programų ir ilgalaikių planų formos 2022-10-29 06:55:23 44.5 KB
Socialinio pedagogo veiklos planas 2023 m. 2023-03-19 00:13:19 133.07 KB
Gimnazijos strateginis planas 2021-2023 metams 2023-04-25 09:39:37 694.62 KB
Ugdymo turinio planavimo, prevencijų ir kitų programų formos 2020-02-29 16:41:08 221.5 KB
Specialiojo ugdymo turinio planavimo dokumentų formos 2020-02-23 19:34:14 155.68 KB
Veiklos įgyvendinimo priežiūra ir informavimas 2020-02-29 13:38:39 171.5 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018-2020 metų atestacijos programa 2022-11-17 23:44:39 125.98 KB
Logopedo veiklos planas 2022 m. 2022-03-04 00:25:40 391.06 KB
Psichologo veiklos planas 2022 m. 2023-05-29 18:12:49 225.98 KB
Specialiojo pedagogo veiklos planas 2022 m. 2022-03-04 00:29:58 401.24 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos vadovo, jo pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo planas 2018 metams 2022-11-05 09:56:58 159.25 KB
Klasės veiklos planas 2018 m. 2022-11-05 09:58:23 30.57 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos metinis veiklos planas 2020 m. 2022-11-05 10:03:36 1.23 MB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2021–2022 mokslo metų ugdymo planas 2022-11-05 09:50:59 503.52 KB
Gimnazijos tarybos veiklos planas 2020 m. 2022-11-05 10:02:07 403.49 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos metinis veiklos planas 2021 m. 2022-11-05 10:04:42 646.53 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos metinis veiklos planas 2022 m. 318.82 KB
Gimnazijos strateginis planas 2023–2027 metams 428.45 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas 2022-11-17 23:44:11 441.51 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos metinis veiklos planas 2023 m. 2023-05-29 18:05:54 287.7 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2023–2025 metų atestacijos programa 2023-05-29 18:06:19 98.05 KB
Mėnesio veiklos planai
2022 m. sausio mėnesio veiklos planas 121.12 KB
2022 m. vasario mėnesio veiklos planas 151.37 KB
2022 m. kovo mėnesio veiklos planas 148.18 KB
2022 m. balandžio mėnesio veiklos planas 178.8 KB
2022 m. gegužės mėnesio veiklos planas 136.61 KB
2022 m. birželio mėnesio veiklos planas 187.41 KB
2022 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-10-04 21:40:26 148.18 KB
2022 m. spalio mėnesio veiklos planas 154.21 KB
2022 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-11-27 02:11:00 153.23 KB
2022 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 185.48 KB
2023 m. sausio mėnesio veiklos planas 146.06 KB
2023 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-09-24 23:05:55 140.45 KB
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 159.21 KB
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 159.21 KB
2023 m. birželio mėnesio veiklos planas 152.59 KB
2023 m. balandžio mėnesio veiklos planas 165.35 KB
2023 m. gegužės mėnesio veiklos planas 157.83 KB
Veiklos ataskaitos
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2020 m. veiklos ataskaita 450.7 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita 2022-02-05 10:53:53 792.24 KB
Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos direktorės Olgos Černis 2021 m. veiklos ataskaita 2022-03-04 11:51:38 2.19 MB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita 2023-06-14 07:24:35 1.56 MB
Visagino „Vedenės“ gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2022 m. 2023-07-31 13:12:35 64.42 KB
Visagino „Vedenės“ ginazijos veiklos kokybės įsivertinimo 2022 m. apklausos rezultatai 1.35 MB