Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo užsiėmimų programų ir ilgalaikių planų formos 2023-10-31 10:06:11 44.5 KB
Ugdymo turinio planavimo, prevencijų ir kitų programų formos 2023-10-31 10:06:11 221.5 KB
Specialiojo ugdymo turinio planavimo dokumentų formos 2023-10-31 10:06:11 155.68 KB
Veiklos įgyvendinimo priežiūra ir informavimas 2023-10-31 10:06:11 171.5 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2023–2025 metų atestacijos programa 2023-10-31 10:06:12 98.05 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018-2020 metų atestacijos programa 2023-10-31 10:06:12 125.98 KB
Socialinio pedagogo veiklos planas 2023 m. 2023-10-31 10:06:12 133.07 KB
Logopedo veiklos planas 2022 m. 2023-10-31 10:06:12 391.06 KB
Psichologo veiklos planas 2022 m. 2023-10-31 10:06:13 225.98 KB
Specialiojo pedagogo veiklos planas 2022 m. 2023-10-31 10:06:13 401.24 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos vadovo, jo pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo planas 2018 metams 2023-10-31 10:06:14 159.25 KB
Klasės veiklos planas 2018 m. 2023-10-31 10:06:14 30.57 KB
Gimnazijos strateginis planas 2023–2027 metams 2023-10-31 10:06:15 428.45 KB
Gimnazijos strateginis planas 2021-2023 metams 2023-10-31 10:06:15 694.62 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2023–2024 mokslo metų ugdymo planas 2023-12-05 15:52:34 491.75 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas 2023-10-31 10:06:16 441.51 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2021–2022 mokslo metų ugdymo planas 2023-10-31 10:06:16 503.52 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos metinis veiklos planas 2023 m. 2023-10-31 10:06:17 287.7 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos metinis veiklos planas 2022 m. 2023-10-31 10:06:17 318.82 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos metinis veiklos planas 2021 m. 2023-10-31 10:06:17 646.53 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos metinis veiklos planas 2020 m. 2023-10-31 10:06:18 1.23 MB
Gimnazijos tarybos veiklos planas 2020 m. 2023-10-31 10:06:18 403.49 KB
Mėnesio veiklos planai
2024 m.
2024 m. vasario mėnesio planas 2024-02-03 20:14:03 158.37 KB
2024 m. sausio mėnesio planas 2024-02-03 20:14:03 230.52 KB
2023 m.
2023 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-01-20 18:30:00 163.9 KB
2023 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-01-20 18:30:00 198.26 KB
2023 m. spalio mėnesio veiklos planas 2024-01-20 18:30:00 144.2 KB
2023 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-01-20 18:30:00 140.45 KB
2023 m. birželio mėnesio veiklos planas 2024-01-20 18:30:00 152.59 KB
2023 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2024-01-20 18:30:00 157.83 KB
2023 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-01-20 18:30:01 165.35 KB
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-01-20 18:30:01 159.21 KB
2023 m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-01-20 18:30:01 146.06 KB
2023 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-01-20 18:30:02 163.63 KB
2022 m.
2022 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-01-10 20:11:13 185.48 KB
2022 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-01-10 20:10:49 153.23 KB
2022 m. spalio mėnesio veiklos planas 2024-01-10 20:10:26 154.21 KB
2022 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-01-10 20:10:07 148.18 KB
2022 m. birželio mėnesio veiklos planas 2024-01-10 20:09:45 187.41 KB
2022 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2024-01-10 20:09:25 136.61 KB
2022 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-01-10 20:08:45 178.8 KB
2022 m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-01-10 20:08:26 148.18 KB
2022 m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-01-10 20:08:05 151.37 KB
2022 m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-01-10 20:07:43 121.12 KB
Veiklos ataskaitos
Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita 2023-10-31 10:08:02 1.56 MB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita 2023-10-31 10:08:02 792.24 KB
Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos direktorės Olgos Černis 2021 m. veiklos ataskaita 2023-10-31 10:08:02 2.19 MB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2020 m. veiklos ataskaita 2023-10-31 10:08:02 450.7 KB
Visagino „Vedenės“ gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2022 m. 2023-10-31 10:08:03 64.42 KB
Visagino „Vedenės“ ginazijos veiklos kokybės įsivertinimo 2022 m. apklausos rezultatai 2023-10-31 10:08:03 1.35 MB