Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo užsiėmimų programų ir ilgalaikių planų formos 2022-10-29 06:55:23 44.5 KB
Socialinio pedagogo veiklos planas 2023 m. 2023-03-19 00:13:19 133.07 KB
Gimnazijos strateginis planas 2021-2023 metams 2022-09-22 23:10:28 694.62 KB
Ugdymo turinio planavimo, prevencijų ir kitų programų formos 2020-02-29 16:41:08 221.5 KB
Specialiojo ugdymo turinio planavimo dokumentų formos 2020-02-23 19:34:14 155.68 KB
Veiklos įgyvendinimo priežiūra ir informavimas 2020-02-29 13:38:39 171.5 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2018-2020 metų atestacijos programa 2022-11-17 23:44:39 125.98 KB
Logopedo veiklos planas 2022 m. 2022-03-04 00:25:40 391.06 KB
Psichologo veiklos planas 2022 m. 2022-03-04 00:21:58 225.98 KB
Specialiojo pedagogo veiklos planas 2022 m. 2022-03-04 00:29:58 401.24 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos vadovo, jo pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo planas 2018 metams 2022-11-05 09:56:58 159.25 KB
Klasės veiklos planas 2018 m. 2022-11-05 09:58:23 30.57 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos metinis veiklos planas 2020 m. 2022-11-05 10:03:36 1.23 MB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2021–2022 mokslo metų ugdymo planas 2022-11-05 09:50:59 503.52 KB
Gimnazijos tarybos veiklos planas 2020 m. 2022-11-05 10:02:07 403.49 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos metinis veiklos planas 2021 m. 2022-11-05 10:04:42 646.53 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos metinis veiklos planas 2022 m. 318.82 KB
Gimnazijos strateginis planas 2023–2027 metams 428.45 KB
Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas 2022-11-17 23:44:11 441.51 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Office 365
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35