Turinio auditas

54%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
18 2023-09-25 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų)
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus, tada galėsime prijungti naujieną.
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.

Tvarkaraštį iškelti prie tvarkaraščių, o čisa reikia aprašymo ir atsakingo asmens už šią paslaugą.

Eimantas
31 2023-09-25 Valstybinės kalbos ir LR Konstitucijos pagrindų egzaminai Neutrali Eimantas
35 2023-09-25 Ugdymo planas Eimantas
40 2023-09-25 Integruotos veiklos dienos Neutrali Eimantas
162 2023-09-25 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
163 2023-09-25 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
164 2023-09-25 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
165 2023-09-25 Suaugusių ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
166 2023-09-25 Visos dienos mokykla Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (turbūt kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
23 2023-09-25 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Rekomendacija

Pateikite:
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jeigu tokie yra

Eimantas
25 2023-09-25 Tėvų švietimas Neutrali Eimantas
57 2023-09-25 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Specialisto funkcijas

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
28 2023-09-25 Mokinių maitinimas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (socialinė pedagogė/kažkas iš pavaduotojų).

Eimantas
59 2023-09-25 Ugdymas karjerai Eimantas
81 2023-09-25 Mokinių pavėžėjimas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (socialinis pedagogas/kažkas iš pavaduotojų).
Su paslauga susijusius dokumentus.
Pateikite naujausia informacija.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
167 2023-09-25 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų/direktorius).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
168 2023-09-25 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (bibliotekininkė/bibliotekos vedėja/kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
8 2023-09-25 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
177 2023-09-25 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
178 2023-09-25 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
179 2023-09-25 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
211 2023-09-25 Strateginio ir metinio veiklos plano rengimo ir įgyvendinimo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Grupės funkcijas
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
212 2023-09-25 Veiklos kokybės įvertinimo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Grupės funkcijas
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
213 2023-09-25 Gimnazijos interneto svetainės priežiūros grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Grupės funkcijas
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
214 2023-09-25 Ugdymo plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Grupės funkcijas
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
215 2023-09-25 Ugdymo turinio atnaujinimo, įgyvendinimo ir veiklų koordinavimo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Grupės funkcijas
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
216 2023-09-25 STEAM darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Grupės funkcijas
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
217 2023-09-25 TŪM veiklų koordinavimo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Grupės funkcijas
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
185 2023-09-25 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Trūksta dokumentų

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2023-09-25 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):


Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.

Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašą - direktorės
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Eimantas
7 2023-09-25 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Mokytojų vardus, pavardes.
Pareigas (mokomą dalyką).
Kvalifikacinę katgoriją (pvz. vyr. mokytoja, mokytoja metodininkė).
Klasę, kuriai vadovauja.

Eimantas
175 2023-09-25 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Pareigybės aprašą šiai pareigai Budėtoja-rūbininkė

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
48 2023-09-25 Veiklą reglamentuojantys gimnazijos dokumentai Neutrali

Šito kaip ir nereikia.

Eimantas
53 2023-09-25 Darbo užmokestis Neutrali

2022 vidurkio nėra.

Eimantas
54 2023-09-25 Paskatinimai ir apdovanojimai Neutrali

Ar nėra naujasnės informacijos?

Eimantas
55 2023-09-25 Viešieji pirkimai Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
72 2023-09-25 Mėnesio veiklos planas Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
75 2023-09-25 Veiklos ataskaitos Neutrali Eimantas
184 2023-09-25 Civilinė sauga Neutrali

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Eimantas
186 2023-09-25 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Eimantas
191 2023-09-25 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Eimantas
193 2023-09-25 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
207 2023-09-25 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
65 2023-09-25 Apie gimnaziją Neutrali

Istorijos geriau skaitosi, kai jose yra nuotraukų.

2013 metai pasibaigė istorija, tikriausiai, reikėtų papildyti.

Eimantas
71 2023-09-25 Neformaliojo švietimo tvarkaraštis Neutrali

Senas turinys?

Eimantas
92 2023-09-25 Pamokų tvarkaraštis Neutrali

Šis tvarkararšti ar naudojamas?

Eimantas
119 2023-09-25 Baltijos jūros projektas Neutrali

Nėra informacijos

Eimantas
120 2023-09-25 Kiti projektai Neutrali

ES projektą ištraukt iš PDF ir sukurti kaip puslapį.

Eimantas
130 2023-09-25 Informacijos dėl COVID – 19 linija Sena informacija Eimantas
140 2023-09-25 ES projektas „Visagino inovacijų klasterio įkūrimas“ Neutrali

Ar šis ES projektas turėjo viešinimo straipsnių jūsų svetainėje. Je taip, duokite nuorodas.

Eimantas
183 2023-09-25 Vadovų darbotvarkė Neutrali Eimantas
189 2023-09-25 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Eimantas
195 2023-09-25 Gimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Eimantas
196 2023-09-25 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Eimantas
198 2023-09-25 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Eimantas
201 2023-09-25 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Eimantas
202 2023-09-25 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Eimantas
205 2023-09-25 Ar aktuali informacija? Sena informacija Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-09-25 Titulinis puslapis Neutrali Eimantas
5 2023-09-25 Tėvų komitetas Neutrali Eimantas
6 2023-09-25 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Eimantas
11 2023-09-25 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Eimantas
14 2023-09-25 Pirmūnai Neutrali

Pamaketuot tvarkingai

Eimantas
15 2023-09-25 Šalyje ir regione Neutrali Eimantas
17 2023-09-25 Padėkos Neutrali Eimantas
19 2023-09-25 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Eimantas
20 2023-09-25 Logopedas Neutrali Eimantas
21 2023-09-25 Psichologas Rekomendacija Eimantas
22 2023-09-25 Specialusis pedagogas Neutrali Eimantas
24 2023-09-25 Karjeros specialistas Rekomendacija Eimantas
27 2023-09-25 Paslaugos Neutrali Eimantas
32 2023-09-25 1,2 % parama Neutrali

Mūsų formatą įdėti

Eimantas
41 2023-09-25 Projektinė veikla Neutrali Eimantas
43 2023-09-25 Aktualu mokiniams Neutrali Eimantas
44 2023-09-25 Office 365 Neutrali

Šitą priskirti prie Aktualu mokytojams

Eimantas
45 2023-09-25 Aktualu tėvams Neutrali Eimantas
46 2023-09-25 Administracinė informacija Neutrali Eimantas
49 2023-09-25 Planavimo dokumentai Neutrali Eimantas
52 2023-09-25 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Neutrali Eimantas
60 2023-09-25 Informacijos centras Neutrali Eimantas
62 2023-09-25 Gimnazija Neutrali Eimantas
63 2023-09-25 Misija, vizija, filosofija Neutrali Eimantas
64 2023-09-25 Gimnazijos himnas Neutrali Eimantas
66 2023-09-25 Muziejus Bendrieji reikalavimai Eimantas
68 2023-09-25 Tvarkaraščiai Neutrali Eimantas
70 2023-09-25 Konsultacijų tvarkaraštis Neutrali Eimantas
74 2023-09-25 Nuorodos Neutrali Eimantas
77 2023-09-25 Versija neįgaliesiems Neutrali Eimantas
78 2023-09-25 Svetainės medis Neutrali Eimantas
79 2023-09-25 Bendroji informacija Neutrali Eimantas
82 2023-09-25 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Eimantas
83 2023-09-25 Laisvos darbo vietos Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
97 2023-09-25 5a klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
98 2023-09-25 5b klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
99 2023-09-25 6a klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
100 2023-09-25 6b klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
101 2023-09-25 7a klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
102 2023-09-25 7b klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
103 2023-09-25 8a klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
104 2023-09-25 8b klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
105 2023-09-25 I klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
106 2023-09-25 IIa klasės pamokų tvarkaraštis Neutrali Eimantas
107 2023-09-25 III klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
108 2023-09-25 IV klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
110 2023-09-25 1b klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
111 2023-09-25 2a klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
112 2023-09-25 2 b klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
113 2023-09-25 3a klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
114 2023-09-25 3b klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
115 2023-09-25 4a klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
116 2023-09-25 4b klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
122 2023-09-25 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią įstaigos struktūros schemą.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
126 2023-09-25 Lietuvių kalbos svetimybių, vartojamų Visagino krašte, iliustruoto žodyno sudarymas ir leidyba Neutrali Eimantas
131 2023-09-25 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Eimantas
132 2023-09-25 IIb klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
136 2023-09-25 Turinio auditas Eimantas
137 2023-09-25 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Eimantas
138 2023-09-25 Interreg II Neutrali Eimantas
141 2023-09-25 Šalies Neutrali Eimantas
144 2023-09-25 ERASMUS+ projektas „MILbox“ Neutrali Eimantas
145 2023-09-25 2021-2022 m. m. Neutrali

Pamaketuot ir paskaidyt metais.

Eimantas
146 2023-09-25 2017−2018 m. m. Neutrali

Pamaketuot ir paskaidyt metais.

Eimantas
147 2023-09-25 ​​​​​​2018−2019 m. m. Neutrali

Pamaketuot ir paskaidyt metais.

Eimantas
149 2023-09-25 Projektas Mill tool box Neutrali Eimantas
150 2023-09-25 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Eimantas
151 2023-09-25 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Eimantas
152 2023-09-25 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Eimantas
154 2023-09-25 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai Eimantas
155 2023-09-25 UTA komandos sudėtis Bendrieji reikalavimai Eimantas
156 2023-09-25 UTA veiksmų planas, laiko juosta Bendrieji reikalavimai Eimantas
157 2023-09-25 Kodėl būtina atnaujinti ugdymo turinį Bendrieji reikalavimai Eimantas
158 2023-09-25 UTA reglamentuojantys dokumentai Bendrieji reikalavimai Eimantas
159 2023-09-25 Vykę renginiai (susitikimai) Sena informacija Eimantas
160 2023-09-25 Naudingos nuorodos Bendrieji reikalavimai Eimantas
161 2023-09-25 Ugdymo organizavimas Neutrali Eimantas
173 2023-09-25 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Eimantas
174 2023-09-25 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Eimantas
176 2023-09-25 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Eimantas
180 2023-09-25 Savivalda Neutrali Eimantas
181 2023-09-25 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Eimantas
182 2023-09-25 Aktualu mokytojams Neutrali Eimantas
187 2023-09-25 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Eimantas
192 2023-09-25 Konsultavimasis su visuomene Neutrali Eimantas
194 2023-09-25 Slapukų politika Neutrali Eimantas
203 2023-09-25 Korupcijos prevencija Neutrali Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
13 2023-09-25 Jais didžiuojamės Neutrali

Mokyklai: 2018 paskutinis įrašas šia tema...
Sutvarkyti maketavimą

Eimantas
47 2023-09-25 Nuostatai Neutrali Eimantas
84 2023-09-25 Interreg Neutrali Eimantas
109 2023-09-25 1a klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
118 2023-09-25 Gamtosauginė mokykla Neutrali

Didesnio logo paieškoti

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
135 2023-09-25 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Eimantas
208 2023-09-25 Mokyklinio autobuso VW CRAFTER, valstybinis Nr. MBN 855 kursavimo tvarkaraštis nuo 2021-12-08 Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
209 2023-09-25 Mokyklinio autobuso VW CRAFTER, valstybinis Nr. JHC 646 kursavimo tvarkaraštis nuo 2021-12-08 Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
210 2023-09-25 Mokyklinio autobuso “IVECO 50C15, valstybinis Nr. JZU 197 kursavimo tvarkaraštis nuo 2021-12-08 Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
218 2023-09-25 Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ Neutrali Karolis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-09-25 Titulinis puslapis Neutrali Eimantas
2 2023-09-25 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):


Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.

Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašą - direktorės
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Eimantas
5 2023-09-25 Tėvų komitetas Neutrali Eimantas
6 2023-09-25 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Eimantas
7 2023-09-25 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Mokytojų vardus, pavardes.
Pareigas (mokomą dalyką).
Kvalifikacinę katgoriją (pvz. vyr. mokytoja, mokytoja metodininkė).
Klasę, kuriai vadovauja.

Eimantas
8 2023-09-25 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
11 2023-09-25 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Eimantas
12 2023-09-25 Pasiekimai Neutrali Eimantas
13 2023-09-25 Jais didžiuojamės Neutrali

Mokyklai: 2018 paskutinis įrašas šia tema...
Sutvarkyti maketavimą

Eimantas
14 2023-09-25 Pirmūnai Neutrali

Pamaketuot tvarkingai

Eimantas
15 2023-09-25 Šalyje ir regione Neutrali Eimantas
16 2023-09-25 Mieste Neutrali

Pamaketuot ir paskaidyt metais.

Eimantas
17 2023-09-25 Padėkos Neutrali Eimantas
18 2023-09-25 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų)
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus, tada galėsime prijungti naujieną.
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.

Tvarkaraštį iškelti prie tvarkaraščių, o čisa reikia aprašymo ir atsakingo asmens už šią paslaugą.

Eimantas
19 2023-09-25 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Eimantas
20 2023-09-25 Logopedas Neutrali Eimantas
21 2023-09-25 Psichologas Rekomendacija Eimantas
22 2023-09-25 Specialusis pedagogas Neutrali Eimantas
23 2023-09-25 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Rekomendacija

Pateikite:
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jeigu tokie yra

Eimantas
24 2023-09-25 Karjeros specialistas Rekomendacija Eimantas
25 2023-09-25 Tėvų švietimas Neutrali Eimantas
27 2023-09-25 Paslaugos Neutrali Eimantas
28 2023-09-25 Mokinių maitinimas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (socialinė pedagogė/kažkas iš pavaduotojų).

Eimantas
31 2023-09-25 Valstybinės kalbos ir LR Konstitucijos pagrindų egzaminai Neutrali Eimantas
32 2023-09-25 1,2 % parama Neutrali

Mūsų formatą įdėti

Eimantas
34 2023-09-25 Ugdymas Neutrali Eimantas
35 2023-09-25 Ugdymo planas Eimantas
37 2023-09-25 Pamokų tvarkaraštis Neutrali Eimantas
40 2023-09-25 Integruotos veiklos dienos Neutrali Eimantas
41 2023-09-25 Projektinė veikla Neutrali Eimantas
43 2023-09-25 Aktualu mokiniams Neutrali Eimantas
44 2023-09-25 Office 365 Neutrali

Šitą priskirti prie Aktualu mokytojams

Eimantas
45 2023-09-25 Aktualu tėvams Neutrali Eimantas
46 2023-09-25 Administracinė informacija Neutrali Eimantas
47 2023-09-25 Nuostatai Neutrali Eimantas
48 2023-09-25 Veiklą reglamentuojantys gimnazijos dokumentai Neutrali

Šito kaip ir nereikia.

Eimantas
49 2023-09-25 Planavimo dokumentai Neutrali Eimantas
52 2023-09-25 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Neutrali Eimantas
53 2023-09-25 Darbo užmokestis Neutrali

2022 vidurkio nėra.

Eimantas
54 2023-09-25 Paskatinimai ir apdovanojimai Neutrali

Ar nėra naujasnės informacijos?

Eimantas
55 2023-09-25 Viešieji pirkimai Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
57 2023-09-25 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Specialisto funkcijas

Eimantas
59 2023-09-25 Ugdymas karjerai Eimantas
60 2023-09-25 Informacijos centras Neutrali Eimantas
62 2023-09-25 Gimnazija Neutrali Eimantas
63 2023-09-25 Misija, vizija, filosofija Neutrali Eimantas
64 2023-09-25 Gimnazijos himnas Neutrali Eimantas
65 2023-09-25 Apie gimnaziją Neutrali

Istorijos geriau skaitosi, kai jose yra nuotraukų.

2013 metai pasibaigė istorija, tikriausiai, reikėtų papildyti.

Eimantas
66 2023-09-25 Muziejus Bendrieji reikalavimai Eimantas
68 2023-09-25 Tvarkaraščiai Neutrali Eimantas
70 2023-09-25 Konsultacijų tvarkaraštis Neutrali Eimantas
71 2023-09-25 Neformaliojo švietimo tvarkaraštis Neutrali

Senas turinys?

Eimantas
72 2023-09-25 Mėnesio veiklos planas Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
74 2023-09-25 Nuorodos Neutrali Eimantas
75 2023-09-25 Veiklos ataskaitos Neutrali Eimantas
77 2023-09-25 Versija neįgaliesiems Neutrali Eimantas
78 2023-09-25 Svetainės medis Neutrali Eimantas
79 2023-09-25 Bendroji informacija Neutrali Eimantas
81 2023-09-25 Mokinių pavėžėjimas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (socialinis pedagogas/kažkas iš pavaduotojų).
Su paslauga susijusius dokumentus.
Pateikite naujausia informacija.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
82 2023-09-25 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Eimantas
83 2023-09-25 Laisvos darbo vietos Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
84 2023-09-25 Interreg Neutrali Eimantas
92 2023-09-25 Pamokų tvarkaraštis Neutrali

Šis tvarkararšti ar naudojamas?

Eimantas
97 2023-09-25 5a klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
98 2023-09-25 5b klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
99 2023-09-25 6a klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
100 2023-09-25 6b klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
101 2023-09-25 7a klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
102 2023-09-25 7b klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
103 2023-09-25 8a klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
104 2023-09-25 8b klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
105 2023-09-25 I klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
106 2023-09-25 IIa klasės pamokų tvarkaraštis Neutrali Eimantas
107 2023-09-25 III klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
108 2023-09-25 IV klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
109 2023-09-25 1a klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
110 2023-09-25 1b klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
111 2023-09-25 2a klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
112 2023-09-25 2 b klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
113 2023-09-25 3a klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
114 2023-09-25 3b klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
115 2023-09-25 4a klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
116 2023-09-25 4b klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
118 2023-09-25 Gamtosauginė mokykla Neutrali

Didesnio logo paieškoti

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
119 2023-09-25 Baltijos jūros projektas Neutrali

Nėra informacijos

Eimantas
120 2023-09-25 Kiti projektai Neutrali

ES projektą ištraukt iš PDF ir sukurti kaip puslapį.

Eimantas
122 2023-09-25 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią įstaigos struktūros schemą.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
126 2023-09-25 Lietuvių kalbos svetimybių, vartojamų Visagino krašte, iliustruoto žodyno sudarymas ir leidyba Neutrali Eimantas
128 2023-09-25 Klasės valandėlių tvarkaraštis Neutrali

Pertumti prie tvarkaraščių

Eimantas
130 2023-09-25 Informacijos dėl COVID – 19 linija Sena informacija Eimantas
131 2023-09-25 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Eimantas
132 2023-09-25 IIb klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Eimantas
135 2023-09-25 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Eimantas
136 2023-09-25 Turinio auditas Eimantas
137 2023-09-25 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Eimantas
138 2023-09-25 Interreg II Neutrali Eimantas
139 2023-09-25 ES finansuojami projektai Rekomendacija

Vykdytojas savo interneto svetainėje (jei tokią turi) privalo paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą: įvardinti projekto tikslus, apibūdinti siekiamus rezultatus, naudą, nurodyti fondą, iš kurio projektas gavo finansavimą. Viešinant projektą savo interneto svetainėje, projekto vykdytojas turi naudoti pilnos versijos 2014–2020 m. ES fondų logotipą matomoje svetainės puslapio vietoje, kad atsidarius puslapį vartotojui aiškiai matytųsi, t. y. neslenkant puslapiu žemyn.

Eimantas
140 2023-09-25 ES projektas „Visagino inovacijų klasterio įkūrimas“ Neutrali

Ar šis ES projektas turėjo viešinimo straipsnių jūsų svetainėje. Je taip, duokite nuorodas.

Eimantas
141 2023-09-25 Šalies Neutrali Eimantas
144 2023-09-25 ERASMUS+ projektas „MILbox“ Neutrali Eimantas
145 2023-09-25 2021-2022 m. m. Neutrali

Pamaketuot ir paskaidyt metais.

Eimantas
146 2023-09-25 2017−2018 m. m. Neutrali

Pamaketuot ir paskaidyt metais.

Eimantas
147 2023-09-25 ​​​​​​2018−2019 m. m. Neutrali

Pamaketuot ir paskaidyt metais.

Eimantas
149 2023-09-25 Projektas Mill tool box Neutrali Eimantas
150 2023-09-25 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Eimantas
151 2023-09-25 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Eimantas
152 2023-09-25 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Eimantas
154 2023-09-25 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai Eimantas
155 2023-09-25 UTA komandos sudėtis Bendrieji reikalavimai Eimantas
156 2023-09-25 UTA veiksmų planas, laiko juosta Bendrieji reikalavimai Eimantas
157 2023-09-25 Kodėl būtina atnaujinti ugdymo turinį Bendrieji reikalavimai Eimantas
158 2023-09-25 UTA reglamentuojantys dokumentai Bendrieji reikalavimai Eimantas
159 2023-09-25 Vykę renginiai (susitikimai) Sena informacija Eimantas
160 2023-09-25 Naudingos nuorodos Bendrieji reikalavimai Eimantas
161 2023-09-25 Ugdymo organizavimas Neutrali Eimantas
162 2023-09-25 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
163 2023-09-25 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
164 2023-09-25 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
165 2023-09-25 Suaugusių ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
166 2023-09-25 Visos dienos mokykla Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (turbūt kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
167 2023-09-25 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų/direktorius).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
168 2023-09-25 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (bibliotekininkė/bibliotekos vedėja/kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Eimantas
173 2023-09-25 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Eimantas
174 2023-09-25 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Eimantas
175 2023-09-25 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Pareigybės aprašą šiai pareigai Budėtoja-rūbininkė

Eimantas
176 2023-09-25 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Eimantas
177 2023-09-25 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
178 2023-09-25 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
179 2023-09-25 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
180 2023-09-25 Savivalda Neutrali Eimantas
181 2023-09-25 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Eimantas
182 2023-09-25 Aktualu mokytojams Neutrali Eimantas
183 2023-09-25 Vadovų darbotvarkė Neutrali Eimantas
184 2023-09-25 Civilinė sauga Neutrali

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Eimantas
185 2023-09-25 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Trūksta dokumentų

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Eimantas
186 2023-09-25 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Eimantas
187 2023-09-25 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Eimantas
189 2023-09-25 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Eimantas
191 2023-09-25 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Eimantas
192 2023-09-25 Konsultavimasis su visuomene Neutrali Eimantas
193 2023-09-25 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Eimantas
194 2023-09-25 Slapukų politika Neutrali Eimantas
195 2023-09-25 Gimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Eimantas
196 2023-09-25 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Eimantas
198 2023-09-25 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Eimantas
201 2023-09-25 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Eimantas
202 2023-09-25 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Eimantas
203 2023-09-25 Korupcijos prevencija Neutrali Eimantas
205 2023-09-25 Ar aktuali informacija? Sena informacija Eimantas
207 2023-09-25 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

208 2023-09-25 Mokyklinio autobuso VW CRAFTER, valstybinis Nr. MBN 855 kursavimo tvarkaraštis nuo 2021-12-08 Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
209 2023-09-25 Mokyklinio autobuso VW CRAFTER, valstybinis Nr. JHC 646 kursavimo tvarkaraštis nuo 2021-12-08 Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
210 2023-09-25 Mokyklinio autobuso “IVECO 50C15, valstybinis Nr. JZU 197 kursavimo tvarkaraštis nuo 2021-12-08 Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
211 2023-09-25 Strateginio ir metinio veiklos plano rengimo ir įgyvendinimo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Grupės funkcijas
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
212 2023-09-25 Veiklos kokybės įvertinimo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Grupės funkcijas
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
213 2023-09-25 Gimnazijos interneto svetainės priežiūros grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Grupės funkcijas
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
214 2023-09-25 Ugdymo plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Grupės funkcijas
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
215 2023-09-25 Ugdymo turinio atnaujinimo, įgyvendinimo ir veiklų koordinavimo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Grupės funkcijas
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
216 2023-09-25 STEAM darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Grupės funkcijas
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
217 2023-09-25 TŪM veiklų koordinavimo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Grupės funkcijas
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Eimantas
218 2023-09-25 Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ Neutrali Karolis