Turinio auditas

55%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
18 2024-06-19 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų)
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus, tada galėsime prijungti naujieną.
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.

Tvarkaraštį iškelti prie tvarkaraščių, o čisa reikia aprašymo ir atsakingo asmens už šią paslaugą.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
31 2024-06-19 Valstybinės kalbos ir LR Konstitucijos pagrindų egzaminai Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
35 2024-06-19 Ugdymo planas Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
40 2024-06-19 Integruotos veiklos dienos Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
165 2024-06-19 Suaugusių ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
166 2024-06-19 Visos dienos mokykla Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (turbūt kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
23 2024-06-19 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Rekomendacija

Pateikite:
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jeigu tokie yra

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
25 2024-06-19 Tėvų švietimas Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
57 2024-06-19 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Specialisto funkcijas

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
28 2024-06-19 Mokinių maitinimas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (socialinė pedagogė/kažkas iš pavaduotojų).

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
59 2024-06-19 Ugdymas karjerai Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
81 2024-06-19 Mokinių pavėžėjimas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (socialinis pedagogas/kažkas iš pavaduotojų).
Su paslauga susijusius dokumentus.
Pateikite naujausia informacija.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
167 2024-06-19 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų/direktorius).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
168 2024-06-19 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (bibliotekininkė/bibliotekos vedėja/kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
8 2024-06-19 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
177 2024-06-19 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
178 2024-06-19 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
179 2024-06-19 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
211 2024-06-19 Strateginio ir metinio veiklos plano rengimo ir įgyvendinimo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Grupės funkcijas
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
212 2024-06-19 Veiklos kokybės įvertinimo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Grupės funkcijas
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
213 2024-06-19 Gimnazijos interneto svetainės priežiūros grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Grupės funkcijas
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
214 2024-06-19 Ugdymo plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Grupės funkcijas
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
215 2024-06-19 Ugdymo turinio atnaujinimo, įgyvendinimo ir veiklų koordinavimo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Grupės funkcijas
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
216 2024-06-19 TŪM įgyvendinimo darbo grupės (STEAM, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas) Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Grupės funkcijas
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
217 2024-06-19 TŪM veiklų įgyvendinimo koordinavimo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Grupės funkcijas
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
185 2024-06-19 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Trūksta dokumentų

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Valė Kazlionkaitė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2024-06-19 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):


Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.

Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašą - direktorės
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
7 2024-06-19 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Mokytojų vardus, pavardes.
Pareigas (mokomą dalyką).
Kvalifikacinę katgoriją (pvz. vyr. mokytoja, mokytoja metodininkė).
Klasę, kuriai vadovauja.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
175 2024-06-19 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Pareigybės aprašą šiai pareigai Budėtoja-rūbininkė

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
48 2024-06-19 Veiklą reglamentuojantys gimnazijos dokumentai Neutrali

Šito kaip ir nereikia.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
53 2024-06-19 Darbo užmokestis Neutrali

2022 vidurkio nėra.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
54 2024-06-19 Paskatinimai ir apdovanojimai Neutrali

Ar nėra naujasnės informacijos?

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
55 2024-06-19 Viešieji pirkimai Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
72 2024-06-19 Mėnesio veiklos planas Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
75 2024-06-19 Veiklos ataskaitos Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
184 2024-06-19 Civilinė sauga Neutrali

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Valė Kazlionkaitė
186 2024-06-19 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
191 2024-06-19 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
193 2024-06-19 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
207 2024-06-19 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
65 2024-06-19 Apie gimnaziją Neutrali

Istorijos geriau skaitosi, kai jose yra nuotraukų.

2013 metai pasibaigė istorija, tikriausiai, reikėtų papildyti.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
71 2024-06-19 Neformaliojo švietimo tvarkaraštis Neutrali

Senas turinys?

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
92 2024-06-19 Pamokų tvarkaraštis Neutrali

Šis tvarkararšti ar naudojamas?

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
119 2024-06-19 Baltijos jūros projektas Neutrali

Nėra informacijos

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
120 2024-06-19 Kiti projektai Neutrali

ES projektą ištraukt iš PDF ir sukurti kaip puslapį.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
130 2024-06-19 Informacijos dėl COVID – 19 linija Sena informacija Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
140 2024-06-19 ES projektas „Visagino inovacijų klasterio įkūrimas“ Neutrali

Ar šis ES projektas turėjo viešinimo straipsnių jūsų svetainėje. Je taip, duokite nuorodas.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
183 2024-06-19 Vadovų darbotvarkė Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
189 2024-06-19 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
195 2024-06-19 Gimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
196 2024-06-19 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
198 2024-06-19 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
201 2024-06-19 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
202 2024-06-19 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
205 2024-06-19 Ar aktuali informacija? Sena informacija Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-06-19 Titulinis puslapis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
5 2024-06-19 Tėvų komitetas Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
6 2024-06-19 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
11 2024-06-19 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
14 2024-06-19 Pirmūnai Neutrali

Pamaketuot tvarkingai

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
15 2024-06-19 Šalyje ir regione Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
17 2024-06-19 Padėkos Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
19 2024-06-19 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
20 2024-06-19 Logopedas Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
21 2024-06-19 Psichologas Rekomendacija Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
22 2024-06-19 Specialusis pedagogas Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
24 2024-06-19 Karjeros specialistas Rekomendacija Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
27 2024-06-19 Paslaugos Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
32 2024-06-19 1,2 % parama Neutrali

Mūsų formatą įdėti

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
41 2024-06-19 Projektinė veikla Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
43 2024-06-19 Aktualu mokiniams Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
44 2024-06-19 Office 365 Neutrali

Šitą priskirti prie Aktualu mokytojams

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
45 2024-06-19 Aktualu tėvams Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
46 2024-06-19 Administracinė informacija Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
49 2024-06-19 Planavimo dokumentai Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
52 2024-06-19 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
60 2024-06-19 Informacijos centras Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
62 2024-06-19 Gimnazija Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
63 2024-06-19 Misija, vizija, filosofija Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
64 2024-06-19 Gimnazijos himnas Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
66 2024-06-19 Muziejus Bendrieji reikalavimai Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
68 2024-06-19 Tvarkaraščiai Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
70 2024-06-19 Konsultacijų tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
74 2024-06-19 Nuorodos Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
77 2024-06-19 Versija neįgaliesiems Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
78 2024-06-19 Svetainės medis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
79 2024-06-19 Bendroji informacija Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
82 2024-06-19 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
83 2024-06-19 Laisvos darbo vietos Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
97 2024-06-19 5a klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
98 2024-06-19 5b klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
99 2024-06-19 6a klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
100 2024-06-19 6b klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
101 2024-06-19 7a klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
102 2024-06-19 7b klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
103 2024-06-19 8a klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
104 2024-06-19 8b klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
105 2024-06-19 Ia klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
106 2024-06-19 Ib klasės pamokų tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
107 2024-06-19 IIIa klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
108 2024-06-19 IV klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
110 2024-06-19 1b klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
111 2024-06-19 2a klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
112 2024-06-19 2 b klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
113 2024-06-19 3a klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
114 2024-06-19 3b klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
115 2024-06-19 4a klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
116 2024-06-19 4b klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
122 2024-06-19 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią įstaigos struktūros schemą.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
126 2024-06-19 Lietuvių kalbos svetimybių, vartojamų Visagino krašte, iliustruoto žodyno sudarymas ir leidyba Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
131 2024-06-19 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
132 2024-06-19 II klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
136 2024-06-19 Turinio auditas Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
137 2024-06-19 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
138 2024-06-19 Interreg II Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
141 2024-06-19 Šalies Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
144 2024-06-19 ERASMUS+ projektas „MILbox“ Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
145 2024-06-19 2021-2022 m. m. Neutrali

Pamaketuot ir paskaidyt metais.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
146 2024-06-19 2017−2018 m. m. Neutrali

Pamaketuot ir paskaidyt metais.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
147 2024-06-19 ​​​​​​2018−2019 m. m. Neutrali

Pamaketuot ir paskaidyt metais.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
149 2024-06-19 Projektas Mill tool box Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
150 2024-06-19 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
151 2024-06-19 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
152 2024-06-19 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
154 2024-06-19 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
155 2024-06-19 UTA komandos sudėtis Bendrieji reikalavimai Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
156 2024-06-19 UTA veiksmų planas, laiko juosta Bendrieji reikalavimai Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
157 2024-06-19 Kodėl būtina atnaujinti ugdymo turinį Bendrieji reikalavimai Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
158 2024-06-19 UTA reglamentuojantys dokumentai Bendrieji reikalavimai Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
159 2024-06-19 Vykę renginiai (susitikimai) Sena informacija Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
160 2024-06-19 Naudingos nuorodos Bendrieji reikalavimai Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
161 2024-06-19 Ugdymo organizavimas Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
173 2024-06-19 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
174 2024-06-19 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
176 2024-06-19 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
180 2024-06-19 Savivalda Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
181 2024-06-19 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
182 2024-06-19 Aktualu mokytojams Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
187 2024-06-19 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
192 2024-06-19 Konsultavimasis su visuomene Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
194 2024-06-19 Slapukų politika Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
203 2024-06-19 Korupcijos prevencija Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
221 2024-06-19 Laisvos mokymosi vietos Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
13 2024-06-19 Jais didžiuojamės Neutrali

Mokyklai: 2018 paskutinis įrašas šia tema...
Sutvarkyti maketavimą

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
37 2024-06-19 Pamokų tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
47 2024-06-19 Nuostatai Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
84 2024-06-19 Interreg Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
109 2024-06-19 1a klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
118 2024-06-19 Gamtosauginė mokykla Neutrali

Didesnio logo paieškoti

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
128 2024-06-19 Klasės valandėlių tvarkaraštis Neutrali

Pertumti prie tvarkaraščių

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
135 2024-06-19 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
208 2024-06-19 Mokyklinio autobuso VW CRAFTER, valstybinis Nr. MBN 855 kursavimo tvarkaraštis nuo 2024 Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
209 2024-06-19 Mokyklinio autobuso VW CRAFTER, valstybinis Nr. JHC 646 kursavimo tvarkaraštis nuo 2021-12-08 Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
210 2024-06-19 Mokyklinio autobuso “IVECO 50C15, valstybinis Nr. JZU 197 kursavimo tvarkaraštis nuo 2021-12-08 Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
218 2024-06-19 Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
220 2024-06-19 IIIb klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-06-19 Titulinis puslapis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
2 2024-06-19 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):


Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.

Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašą - direktorės
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
5 2024-06-19 Tėvų komitetas Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
6 2024-06-19 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
7 2024-06-19 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Mokytojų vardus, pavardes.
Pareigas (mokomą dalyką).
Kvalifikacinę katgoriją (pvz. vyr. mokytoja, mokytoja metodininkė).
Klasę, kuriai vadovauja.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
8 2024-06-19 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
11 2024-06-19 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
12 2024-06-19 Pasiekimai Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
13 2024-06-19 Jais didžiuojamės Neutrali

Mokyklai: 2018 paskutinis įrašas šia tema...
Sutvarkyti maketavimą

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
14 2024-06-19 Pirmūnai Neutrali

Pamaketuot tvarkingai

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
15 2024-06-19 Šalyje ir regione Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
16 2024-06-19 Mieste Neutrali

Pamaketuot ir paskaidyt metais.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
17 2024-06-19 Padėkos Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
18 2024-06-19 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų)
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus, tada galėsime prijungti naujieną.
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.

Tvarkaraštį iškelti prie tvarkaraščių, o čisa reikia aprašymo ir atsakingo asmens už šią paslaugą.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
19 2024-06-19 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
20 2024-06-19 Logopedas Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
21 2024-06-19 Psichologas Rekomendacija Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
22 2024-06-19 Specialusis pedagogas Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
23 2024-06-19 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Rekomendacija

Pateikite:
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jeigu tokie yra

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
24 2024-06-19 Karjeros specialistas Rekomendacija Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
25 2024-06-19 Tėvų švietimas Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
27 2024-06-19 Paslaugos Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
28 2024-06-19 Mokinių maitinimas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (socialinė pedagogė/kažkas iš pavaduotojų).

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
31 2024-06-19 Valstybinės kalbos ir LR Konstitucijos pagrindų egzaminai Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
32 2024-06-19 1,2 % parama Neutrali

Mūsų formatą įdėti

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
34 2024-06-19 Ugdymas Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
35 2024-06-19 Ugdymo planas Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
37 2024-06-19 Pamokų tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
40 2024-06-19 Integruotos veiklos dienos Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
41 2024-06-19 Projektinė veikla Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
43 2024-06-19 Aktualu mokiniams Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
44 2024-06-19 Office 365 Neutrali

Šitą priskirti prie Aktualu mokytojams

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
45 2024-06-19 Aktualu tėvams Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
46 2024-06-19 Administracinė informacija Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
47 2024-06-19 Nuostatai Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
48 2024-06-19 Veiklą reglamentuojantys gimnazijos dokumentai Neutrali

Šito kaip ir nereikia.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
49 2024-06-19 Planavimo dokumentai Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
52 2024-06-19 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
53 2024-06-19 Darbo užmokestis Neutrali

2022 vidurkio nėra.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
54 2024-06-19 Paskatinimai ir apdovanojimai Neutrali

Ar nėra naujasnės informacijos?

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
55 2024-06-19 Viešieji pirkimai Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
57 2024-06-19 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Specialisto funkcijas

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
59 2024-06-19 Ugdymas karjerai Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
60 2024-06-19 Informacijos centras Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
62 2024-06-19 Gimnazija Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
63 2024-06-19 Misija, vizija, filosofija Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
64 2024-06-19 Gimnazijos himnas Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
65 2024-06-19 Apie gimnaziją Neutrali

Istorijos geriau skaitosi, kai jose yra nuotraukų.

2013 metai pasibaigė istorija, tikriausiai, reikėtų papildyti.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
66 2024-06-19 Muziejus Bendrieji reikalavimai Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
68 2024-06-19 Tvarkaraščiai Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
70 2024-06-19 Konsultacijų tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
71 2024-06-19 Neformaliojo švietimo tvarkaraštis Neutrali

Senas turinys?

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
72 2024-06-19 Mėnesio veiklos planas Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
74 2024-06-19 Nuorodos Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
75 2024-06-19 Veiklos ataskaitos Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
77 2024-06-19 Versija neįgaliesiems Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
78 2024-06-19 Svetainės medis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
79 2024-06-19 Bendroji informacija Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
81 2024-06-19 Mokinių pavėžėjimas Neutrali

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (socialinis pedagogas/kažkas iš pavaduotojų).
Su paslauga susijusius dokumentus.
Pateikite naujausia informacija.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
82 2024-06-19 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
83 2024-06-19 Laisvos darbo vietos Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
84 2024-06-19 Interreg Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
92 2024-06-19 Pamokų tvarkaraštis Neutrali

Šis tvarkararšti ar naudojamas?

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
97 2024-06-19 5a klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
98 2024-06-19 5b klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
99 2024-06-19 6a klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
100 2024-06-19 6b klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
101 2024-06-19 7a klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
102 2024-06-19 7b klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
103 2024-06-19 8a klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
104 2024-06-19 8b klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
105 2024-06-19 Ia klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
106 2024-06-19 Ib klasės pamokų tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
107 2024-06-19 IIIa klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
108 2024-06-19 IV klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
109 2024-06-19 1a klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
110 2024-06-19 1b klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
111 2024-06-19 2a klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
112 2024-06-19 2 b klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
113 2024-06-19 3a klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
114 2024-06-19 3b klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
115 2024-06-19 4a klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
116 2024-06-19 4b klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
118 2024-06-19 Gamtosauginė mokykla Neutrali

Didesnio logo paieškoti

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
119 2024-06-19 Baltijos jūros projektas Neutrali

Nėra informacijos

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
120 2024-06-19 Kiti projektai Neutrali

ES projektą ištraukt iš PDF ir sukurti kaip puslapį.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
122 2024-06-19 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią įstaigos struktūros schemą.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
126 2024-06-19 Lietuvių kalbos svetimybių, vartojamų Visagino krašte, iliustruoto žodyno sudarymas ir leidyba Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
128 2024-06-19 Klasės valandėlių tvarkaraštis Neutrali

Pertumti prie tvarkaraščių

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
130 2024-06-19 Informacijos dėl COVID – 19 linija Sena informacija Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
131 2024-06-19 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
132 2024-06-19 II klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
135 2024-06-19 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
136 2024-06-19 Turinio auditas Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
137 2024-06-19 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
138 2024-06-19 Interreg II Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
139 2024-06-19 ES finansuojami projektai Rekomendacija

Vykdytojas savo interneto svetainėje (jei tokią turi) privalo paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą: įvardinti projekto tikslus, apibūdinti siekiamus rezultatus, naudą, nurodyti fondą, iš kurio projektas gavo finansavimą. Viešinant projektą savo interneto svetainėje, projekto vykdytojas turi naudoti pilnos versijos 2014–2020 m. ES fondų logotipą matomoje svetainės puslapio vietoje, kad atsidarius puslapį vartotojui aiškiai matytųsi, t. y. neslenkant puslapiu žemyn.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
140 2024-06-19 ES projektas „Visagino inovacijų klasterio įkūrimas“ Neutrali

Ar šis ES projektas turėjo viešinimo straipsnių jūsų svetainėje. Je taip, duokite nuorodas.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
141 2024-06-19 Šalies Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
144 2024-06-19 ERASMUS+ projektas „MILbox“ Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
145 2024-06-19 2021-2022 m. m. Neutrali

Pamaketuot ir paskaidyt metais.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
146 2024-06-19 2017−2018 m. m. Neutrali

Pamaketuot ir paskaidyt metais.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
147 2024-06-19 ​​​​​​2018−2019 m. m. Neutrali

Pamaketuot ir paskaidyt metais.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
149 2024-06-19 Projektas Mill tool box Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
150 2024-06-19 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
151 2024-06-19 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
152 2024-06-19 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
154 2024-06-19 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
155 2024-06-19 UTA komandos sudėtis Bendrieji reikalavimai Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
156 2024-06-19 UTA veiksmų planas, laiko juosta Bendrieji reikalavimai Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
157 2024-06-19 Kodėl būtina atnaujinti ugdymo turinį Bendrieji reikalavimai Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
158 2024-06-19 UTA reglamentuojantys dokumentai Bendrieji reikalavimai Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
159 2024-06-19 Vykę renginiai (susitikimai) Sena informacija Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
160 2024-06-19 Naudingos nuorodos Bendrieji reikalavimai Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
161 2024-06-19 Ugdymo organizavimas Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
165 2024-06-19 Suaugusių ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
166 2024-06-19 Visos dienos mokykla Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (turbūt kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
167 2024-06-19 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (kažkas iš pavaduotojų/direktorius).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
168 2024-06-19 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (bibliotekininkė/bibliotekos vedėja/kažkas iš pavaduotojų).
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
173 2024-06-19 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
174 2024-06-19 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
175 2024-06-19 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Pareigybės aprašą šiai pareigai Budėtoja-rūbininkė

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
176 2024-06-19 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
177 2024-06-19 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
Komisijos funkcijas.
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
178 2024-06-19 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
179 2024-06-19 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
180 2024-06-19 Savivalda Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
181 2024-06-19 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
182 2024-06-19 Aktualu mokytojams Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
183 2024-06-19 Vadovų darbotvarkė Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
184 2024-06-19 Civilinė sauga Neutrali

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Valė Kazlionkaitė
185 2024-06-19 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Trūksta dokumentų

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Valė Kazlionkaitė
186 2024-06-19 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
187 2024-06-19 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
189 2024-06-19 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
191 2024-06-19 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
192 2024-06-19 Konsultavimasis su visuomene Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
193 2024-06-19 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
194 2024-06-19 Slapukų politika Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
195 2024-06-19 Gimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
196 2024-06-19 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
198 2024-06-19 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
201 2024-06-19 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
202 2024-06-19 Priėmimas į gimnaziją Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
203 2024-06-19 Korupcijos prevencija Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
205 2024-06-19 Ar aktuali informacija? Sena informacija Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
207 2024-06-19 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
208 2024-06-19 Mokyklinio autobuso VW CRAFTER, valstybinis Nr. MBN 855 kursavimo tvarkaraštis nuo 2024 Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
209 2024-06-19 Mokyklinio autobuso VW CRAFTER, valstybinis Nr. JHC 646 kursavimo tvarkaraštis nuo 2021-12-08 Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
210 2024-06-19 Mokyklinio autobuso “IVECO 50C15, valstybinis Nr. JZU 197 kursavimo tvarkaraštis nuo 2021-12-08 Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
211 2024-06-19 Strateginio ir metinio veiklos plano rengimo ir įgyvendinimo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Grupės funkcijas
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
212 2024-06-19 Veiklos kokybės įvertinimo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Grupės funkcijas
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
213 2024-06-19 Gimnazijos interneto svetainės priežiūros grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Grupės funkcijas
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
214 2024-06-19 Ugdymo plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Grupės funkcijas
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
215 2024-06-19 Ugdymo turinio atnaujinimo, įgyvendinimo ir veiklų koordinavimo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Grupės funkcijas
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
216 2024-06-19 TŪM įgyvendinimo darbo grupės (STEAM, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas) Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Grupės funkcijas
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
217 2024-06-19 TŪM veiklų įgyvendinimo koordinavimo darbo grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Grupės funkcijas
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
218 2024-06-19 Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
220 2024-06-19 IIIb klasės mokinių tvarkaraštis Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė
221 2024-06-19 Laisvos mokymosi vietos Neutrali Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė